Beruf und EDV Kommunikation, Rhetorik, Soft Skills